dijous, 11 de setembre del 2008

Una visió molt particular

Tot regirant calaixos de l'ahir he topat amb un exercici dels meus anys d'estudiant. Calia cercar imatges per definir cadascuna de les paraules d'una llista que el professor ens va dictar i fer-ne una breu exposició de motius. D'aquesta ja fa més de de 25 anys jo en vaig dir:

"DEMOCRÀCIA. La recerca partia d'un desig crític i desmitificador d'un terme que en la seva pràctica real permet coses contradictòries a la seva teoria o ideal. ... La imatge conté una forta càrrega ideològica en la seva crítica a l'aparell policial dels estats democràtics. ... Govern i policia són la mateixa cosa amb expressions externes diferents."

Les dues cares de la mateixa moneda.
Han passat els anys però l'acudit segueix força vigent.